Termostat ET-61 WiFi

ET-61 WiFi

Termostat ET-61 WiFi je pametni thermostat koji služi za upravljanje električnim podnim grijanjem. Njegove napredne mognučnosti omogučavaju savšenu prilagodbu grijanja našim potrebama.

Termostat odlikuju vrhunske perfomanse, preciznost mjerenja te osjetljivost. Na taj način štedimo električnu energiju.

Termostat nudi razne programabilne postavke

Moguče spajanje na kučni WiFi krežu te kontrolirati rad termostata preko mobilne aplikacije.

Termostat nudi razne programabilne postavke

  • zaštite od smrzavanja
  • zaštite od pregrijavanja
  • radnog dana u danu
  • funkcije praznika
  • prikaza vremena
  • prikaza temperature poda i prostorije

Boja
479,99 kn
Količina

Detalji proizvoda
ET-61 WiFi

Pratite nas na Facebooku