Search
Close this search box.

© 2024 All Rights Reserved.

Za kućanstva koja planiraju instalirati fotonaponsku elektranu, potrebna je određena dokumentacija i procedura. Evo pregleda osnovnih koraka i dokumenata potrebnih za postavljanje fotonaponske elektrane u kućanstvu:

 • Analiza lokacije: Provjera prikladnosti lokacije za postavljanje solarnih panela, uključujući provjeru orijentacije, kuta nagiba i mogućih prepreka koje bi mogle utjecati na učinkovitost sustava.

 • Tehnički dizajn i procjena sustava: Izrada tehničkog dizajna fotonaponskog sustava prilagođenog potrebama kućanstva, uključujući odabir solarnih panela, invertora, montažnih sustava i ostale opreme.

 • Građevinska dozvola: Za veće instalacije solarnih panela može biti potrebna građevinska dozvola od lokalnih vlasti.

 • Pristanak susjeda: Ako su susjedne parcele pogođene sjenom od solarnih panela, može biti potrebno dobivanje pristanka susjeda.

 • Pristanak HEP-a: Za priključenje na električnu mrežu Hrvatske elektroprivrede (HEP), potrebno je podnijeti zahtjev za priključenje i dobiti pristanak HEP-a.

 • Tehnički uvjeti za priključenje: Poštivanje tehničkih uvjeta koje propisuje HEP za priključenje na električnu mrežu.

 • Ugovor o priključenju: Potpisivanje ugovora o priključenju s HEP-om nakon odobrenja zahtjeva.

 • Certifikati i jamstva opreme: Osiguranje da solarni paneli, invertori i ostala oprema zadovoljavaju potrebne standarde kvalitete i sigurnosti.

 • Porezne olakšice i poticaji: Provjera mogućnosti za dobivanje poreznih olakšica ili subvencija za instalaciju fotonaponske elektrane.

 • Montaža i instalacija: Postavljanje solarnih panela na odabranoj lokaciji prema projektu i tehničkim specifikacijama.

 • Održavanje i praćenje sustava: Redovito održavanje i praćenje performansi fotonaponskog sustava kako bi se osigurala maksimalna učinkovitost i dugotrajnost.

Sve navedene korake prati odgovarajuća dokumentacija koja potvrđuje ispunjavanje zakonskih i tehničkih zahtjeva za postavljanje fotonaponske elektrane u kućanstvu.

Zatražite ponudu ili dogovorite sastanak s našim projektantima

Postavljanje fotonaponske elektrane u kućanstvu donosi niz benefita:

 • Smanjenje troškova energije: Proizvodnja vlastite električne energije pomoću solarnih panela smanjuje ovisnost o kupnji električne energije iz mreže, što rezultira nižim računima za struju.

 • Održivost i zaštita okoliša: Solarna energija je čista, obnovljiva i ne zagađuje okoliš, smanjujući emisije stakleničkih plinova i negativan utjecaj na okoliš.

 • Neovisnost o energetskim tvrtkama: Proizvodnja vlastite električne energije omogućuje veću neovisnost od energetskih tvrtki i nestabilnih cijena električne energije.

 • Poticaji i subvencije: Različite vlade i lokalne vlasti nude poticaje i subvencije za instalaciju solarnih panela, što može dodatno smanjiti početne troškove i poboljšati isplativost.

 • Povrat ulaganja: Solarni paneli imaju dugi vijek trajanja i mogu generirati električnu energiju tijekom više desetljeća, omogućujući povrat ulaganja i dugoročne financijske koristi.

 • Povećana vrijednost nekretnine: Dodavanje solarnog sustava može povećati vrijednost nekretnine i privlačnost potencijalnim kupcima.

 • Nema buke i nema emisija: Solarni paneli su tihi u radu i ne proizvode štetne emisije, što ih čini idealnim izborom za okolišno osviještene potrošače.

 • Smanjenje ovisnosti o fosilnim gorivima: Korištenje obnovljive energije poput solarnih panela doprinosi smanjenju potrošnje fosilnih goriva i borbi protiv klimatskih promjena.

 • Poboljšana energetska neovisnost: Fotonaponska elektrana omogućuje kućanstvima da postanu energetski neovisnija i samoodrživa, posebno važno u slučaju nestanka struje ili prirodnih katastrofa.

 • Smanjeni troškovi održavanja: Solarni paneli zahtijevaju minimalno održavanje, što rezultira smanjenjem troškova održavanja kućanstva tijekom vijeka trajanja sustava.

Ukratko, fotonaponska elektrana u kućanstvu donosi financijske, ekološke i praktične koristi, čineći ih atraktivnim izborom za mnoge obitelji.